Kontaktní údaje
Přeji si zůstat v anonymitě. Upozornění: Uvedete-li ale alespoň jeden kontaktní údaj, bude možné Vás informovat o výsledku šetření.
Uveďte organizační jednotku, kde pracujete.
Oznámení
Vyberte ze seznamu, které z našich firem, se oznámení týká
Uveďte kde se jednání, které oznamujete, stalo (popište místo, např. parkoviště, vstupní hala atp).
Vyberte ze seznamu, v jaké pozici jste vůči naší firmě.
Vyberte ze seznamu, které oblasti věcné působnosti se Vaše oznámení týká
Vyberte datum, nebo rozsah od kdy do kdy k výskytu události došlo.
zadat datum do kdy
Zde prosím detailně popište situaci, kterou nahlašujete. Uveďte co nejvíce detailů (např. kde, co, kdo, jak atp.).
Zde můžete přiložit libovolnou dokumentaci, která má vztah k oznámení.
Prohlašuji, že vše zadávám za učelem prověření mnou podaného oznámení a v dobré víře
Po odeslání oznámení z tohoto místa, Vám bude automaticky zaslán, na Vámi výše uvedenou adresu, e-mail s potvrzením o přijetí Vašeho oznámení a s jeho evidenčním číslem pod kterým bylo systémem oznámení zaevidováno.
Doporučujeme Vám jako zálohu, opsat z následujícího okna které se objeví, evidenční číslo Vašeho oznámení, pod kterým bylo systémem zaevidováno, pro případné Vaše další kroky.
Odesíláte-li oznámení v anonymním režimu, opište si prosím z následujícího okna, které se objeví, evidenční číslo Vašeho oznámení, pod kterým bylo systémem zaevidováno, pro případné Vaše další kroky.